Олдинги сайтимиз бекор қилинди. Ҳозирги сайтимиз Parstoday Uzbek

Газли ичимликларни тйёрлашда фойдаланадиган сув, шакар, таъм берувчи модда, карбоник кислота, фосфор кислотаси, қўшимчалар, ранг берувчи моддалар уни сақлаб қолишига кумаклашадиган моддаларнинг барчаси зарарли бўлиши мумкин.

Фосфор кислоталари овқатларни ҳазм қилишдаги мушкулотлари, қон таркибида бундай кислоталарни  пайдо бўлиши, бўйраклар хасталиги ва бадандаги фосфор мезонига салбий таъсирини ўтказади.

 

Тутлар хонаводаси  орасида шоҳтут дарахти барчасидан киxироқдир

Шоҳтут ҳатто 500 йил умр кўриши мумкин

Шоҳтут бактериялар қаршисида огрганизмнинг мустаҳкамланишига кумаклашади ва шамоллага ҳам фойдалидир.

Шоҳтут таркибида  кўп миқдордаги А ва Е витаминлари мавжуд.

 

Қандли диабет инсон организмида сурункали кечувчи, модда алмашинув жараёнларининг деярли барча турлари биринчи навбатда қанд алмашинувининг издан чиқиши билан тавсифланувчи ҳамда инсон ҳаёти учун катта хавф туғдирувчи, унинг ҳаёт сифатини пасайтиришга олиб келувчи касалликдир.

Бу касалликнинг келиб чиқишининг асосий сабаблари ҳақида сўз юритар эканмиз, энг аввало, унинг асосида ётадиган марфологик ўзгаришларни тушуниб олиш лозим.

Инсон организмида қанд алмашинув жараёнини тартибга солиб боришда асосий вазифани меъда ости безининг махсус оролчаларида жойлашган ва инсулин моддасини ишлаб чиқувчи ҳужайралар (В ҳужайралар) ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

 Шунга кўра, қандли диабет касаллигининг замирида организмда инсулин моддаси етишмаслиги ётади. Инсулиннинг кам ишлаб чиқилиши турлича ташқи ва ички сабаблар билан воситаланган. Қандли диабетнинг ривожланишида қуйидаги асосий омиллар ҳал қилувчи роль ўйнайди.

Биринчи омил қандли диабет касаллигига нисбатан ирсий мойиллик бўлиб, ота-оналарнинг ҳар иккаласининг қандли диабет билан касал бўлиши, туғилган болаларда 65-70 фоиз ҳолатларда қанд касаллиги ривожланишига сабаб бўлади.

Иккинчи омил тана вазнининг ошиб кетиши — семириш бўлиб, бу омил катта ёшдаги одамларда қандли диабетни келтириб чиқаради. Маълумки, инсон организми 25 ёшга етганда асосан ўсишдан тўхтайди. Шу сабабли, 25 ёшдаги тана вазни меъёрий вазн деб қабул қилинган.

 

Ҳозирги замон генетикасининг асосий тушунчаларидан бири ген ҳисобланади. Ген ирсий информациянинг сақланиши, узатилиши ва амалга оширилиши бирлигидир.

19  асрнинг иккинчи ярмигача ирсият ҳодисаси илмий жиҳатдан умуман ўрганилмаган эди. Аммо ўша даврдаѐқ болаларнинг ҳамма вақт ҳам ота-оналарга ўхшайвермаслиги, баъзи касалликларнинг айрим оилаларда учраши, тиббиѐт соҳасида айрим эмпирик қонунлар келтириб чиқарилган эди.

Масалан, гемофилия билан фақат ўғил болалар касалланиши, лекин касаллик оналардан ўтиши (Нассе қонуни) аниқланган эди. Лекин одам генетикасининг ривожланишига ижтимоий ва сиѐсий 8 муносабатлар ҳамма вақт таъсир кўрсатиб келди.

Ҳозирги вақтда ДНК зонди, соматик ҳужайраларни дурагайлаш, иммуногенетика усулларининг қўлланилиши одам генетикасининг янада мувафаққиятли ривожланишига сабаб бўлмоқда.

Генетика фаниннинг кейинги вақтларда қўлга киритган ютуқлари асосида, фан ва техника усулларининг хамкорлиги натижасида янги соҳа – биотехнология юзага келди.

Генетик инженерия ва биотехнология усулларининг кенг қўлланилиши, одам ирсий касалликларига ташхис қўйиш, даволаш ва олдини олишда жуда катта истиқболларни очиб бермоқда.

Ирсий касалликларни даволашда этика ва деонтология принципларга алохида эътибор бериш лозим,чунки касаллик ѐшликдан давом этади, сурункали кечади.

 

Огоҳллик билан овқатланишнbнг энг биринчи одими озиқ овқатларни сотиб олишдан бошланади

Иккинчи нишонаси иштаҳа билан дастурхон олдида ўттириш ва ҳадlан зиёд истtъмол қилмасликдир

Тавақ ё косада озроқ овқат солиш ҳам бу заминда кумаклашади

Овқатни лаззат ва иштаҳа билан истеъмол қилиш

Овқатни тайёрлаш уни дастурхонга қўйиш ва истеъмол қилишдан 5 та сезгидан фойдаланиш керак

Истеъмол қилишда кам кам аммо озроқ  ейишга одатланиш

Мукамал тарзда оғиздаги овқатни майдалаб кейин ейиш

Аста секинлик билан истеъмол қилиш

Кўп асабийлашиш

Тишингиздаги янги муаммолар

Бирдан чарчаб қолишлар

Қон босимbни кўтарилиши

Қон холестроли ҳажмини кўпайиши

Ҳатто бир марта спорт билан шуғуллашдан қаттиқ чарчаб қолиш

Руҳий жиҳатдан чарчашни сезиш.

Петрушка кўп харидорли бўлган ва озиқ овқатда кўп фойдаланадиган ўсимликлардандир.

Бу фойдали кўкат яхши таъмига қўшимча озиқ овқатда кўп фойдаланилади.

Овқатланишдан олдин уни сувда қайнатиб истеъмол қилиш соғлиқ ва саломатликка ижобий таъсирини ўтказади.

Петрушка калциумдан бойдир

Бундан ташқари ортиқча вазнни камайтириш ва бадандаги ортиқча ёғларни барҳам беришда катта ролга эга.

 

Чарчаш

Уйқу режимидаги муаммолар

Бошоғриқлар

Характерни ўзгариш,

стрессни ошиши

Мушаклардаги оғриқлар ва….

Маълумки, желатин ҳайвонлардан ёки ўсимликлардан олинади ва озиқ-овқат саноатида, дори-дармон ишлаб чиқаришда ва яна бир қатор соҳаларда кенг ишлатилади.

Энди желатин нима эканлигини ва уни қандай тайёрлашини кўриб чиқамиз. Гап ҳайвон желатини ҳақида кетмоқда, сув ўсимлигидан чиқариладиган «агар желатини» ҳақида эмас. Чунки унинг ҳалоллигида ҳеч қандай шубҳа йўқ.

Ҳайвон желатини ҳайвонларнинг териси, суяги, тоғайи ёки пайларидан қайнатиш йўли билан ишлаб чиқарилади. Қайнатишдан олдин суякларни олдин ёғсизлантиришади, уларнинг минерал қисмларини кислота билан ишлов бериб олиб ташлашади. Коллагенни желатинга айлантиришдан олдин уни юмшатиш учун тери ва пайларни ювиб оҳак билан ишлов беришади.

Натижада бириктирувчи тўқима таркибига кирувчи коллаген глютинга айланади. Ҳосил бўлган эритмани буғлантириб, тиндириб желега айлангунича совутишади. Желени эса бўлакларга бўлиб қуритишади. Тайёр бўлган қуруқ желатин таъмсиз, ҳидсиз, шаффоф (тиниқ), деярли рангсиз ёки сарғишроқ бўлади

Мана шундай пухта ишловдан сўнг бирон киши желатиннинг ўзи ҳақида «тўнғиз», «суяк», «пай» ёки бирон бошқа нарса дея оладими? Бу желатиннинг ўзи ҳақида айтилмоқда. Бошқа моддалар билан маълум озуқага оз миқдорда унинг қўшилиши ҳақида гапирмаса ҳам бўлади.

Седана инсон танасидаги иммунитет тизимини қувватлантиради ва бир қанча касалликларни даволашда қўлланилади. 

Ибн Сино: “Седана – вужуд энергиясини тузатади, касалликлардан йўқ бўлган бактерияларни тиклайди” деган. Седана ўз шифобахш хусусияти билан оғир таомларни ҳазм қилишга ёрдам беради
.

Замонавий табобатда седана ўтидан тайёрланган дамламанинг юрак ишини жойига келтириши, бронхиал астма ва сийдик-тош касалликларида фойда бериши аниқланган. Седана бактерияларга қарши таъсир кўрсатиш хусусиятига ҳам эга. 

Қора седана ва унинг ёғи кўп касалликларнинг олдини олиш ва даволашда ажойиб воситадир. Қора седананинг шифобахш хусусиятлари қадимги замонлардан маълум бўлиб, Шарқ анъанавий табобатида ундан фойдаланиб келинган.

 Ҳозирги вақтда ундан муолажа сифатида фойдаланишнинг нафи катта эканлиги Яқин Шарқда ҳам, Америкада ҳам ўтказилган илмий тадқиқотлар натижасида кўп марта ўз исботини топган. Кўп мутахассислар қора седана уруғи ва ёғини амалда истеъмол қилиш натижаларини ижобий баҳолаганлар. 

Қора седана соч ўсишини яхшилаб, унинг эрта оқиришини олдини олади. 

Қора седана ёғининг ҳақиқий ва тозасини танлаш энг асосий иш. Баъзи ноинсоф сотувчилар қулай ва нопок даромад кетидан қувиб, қора седана ёғига арзон пахта ёки писта ёғини қўшиб сотиш ҳоллари учраб туради.

Қадим замонлардан мусулмон мамлакатларида қора седана ва унинг ёғи муолажа сифатида истеъмол қилиниб келган. Замонавий медицина қора седана ёғининг шифобахшлиги ва дардларни даволашда фаол восита эканлигини исботлади. 

Қора седана ёғи таркибида юздан ортиқ шифобахш моддалар мавжуд. Бу моддалар ёғ кислоталари, кальций, фосфор, темир, мис, цинк каби фойдали микроэлементлардан иборат. 


 

Page 1 of 83